Granskningens innehåll

Granskningen visade att Stride inte hade genomfört korrekt och konsekvent övervakning av sina relationer med kunderna.Stride hade inte ens antagit korrekt tillbörlig aktsamhet för kunder, särskilt under högriskförhållanden, och misslyckades med att föra ordentliga register.Stride misslyckades också med att göra förfrågningar om källan till 742 av sina kunder.Vidare hade Stride inte gjort eller antagit några förfaranden eller policyer för riskhantering, inte heller hade den utbildat sin personal att identifiera och hantera kundtransaktioner som kan vara onödiga.I framtiden kommer storleken på böter som ålagts av UKGC kontinuerligt att eskalera tills sektorn utformar sin efterlevnadspraxis.

Strides svar

Stride utser också ytterligare personal inom området för efterlevnad.

888 innehav historiska böter

888 Holdings har ett onlinekasinon, sportspel, poker och bingo plattformar som är populära över hela världen.UKGC upptäckte att 888 misslyckades med att hindra mer än 7000 personer som deltog i självutestängningspolitiken att fortsätta spela genom sina olika onlineplattformar.

Storbritanniens onlinebingosida på över 7 miljoner pund

Stride Gaming, en online bingo-plattform för Storbritannien, står inför £ 7.1 m böter för fel i efterlevnaden, efter en tidigare varning efter en granskning på hösten